Page 2

Svithun1

- Jeg gratulerer domkirken med et spennende program for Svithundagene. Jeg vet at mange gleder seg til å høre Per Fugelli i domkirken. Svithundagene ender opp i Allehelgenssøndag, den dagen i året da vi spesielt husker på de av våre kjære vi har mistet. Jeg håper denne uken kan gi deg noen vesentlige opplevelser både i glede og sorg. Med ønske om gode høstdager i domkirken. Biskop Erling J. Pettersen Svithundagene 29.10 - 2.11. 2014 Vi ønsker at domkirken skal være et pulserende hjerte i Stavanger. Et sted der mennesker møtes med respekt og varme, og et  sted der viktige  temaer settes på dagsordenen. Ukens tema er gjestfrihet. Derfor har vi invitert Per Fugelli. Vi har invitert Thea Stabell med det forunderlige teaterstykket Babettes gjestebud. Pikekoret fra Winchester Cathedral kommer, og båndene til søsterkirken styrkes.  Fra  Winchester  i England fikk domkirken og Stavanger by sin skytshelgen St. Svithun. En helgen kjent for  den store omsorg  han viste alle han møtte. Vi sier en takk til foreldrene i pikekoret, som disse dagene innkvarterer  de engelske pikekorister. Det blir gjestfrihet på mange plan denne uken. Velkommen til domkirken! Aslaug Austbø Fung. sokneprest Gjestfrihet Per Fugelli forteller om sitt syn på livet og døden. Onsdag 29. oktober Domkirkekveld 19.30. Per Fugelli holder foredrag i Domkirken. - Livet, skal vi danse? Stavanger domkor deltar onsdag og søndag.


Svithun1
To see the actual publication please follow the link above